Konkurs wiedzy nt. Konstytucji 3 Maja

Dodano: 2021-04-30 21:02:21

Konkurs wiedzy nt. Konstytucji 3 Maja


230 lat temu, w dniu 3 maja , została uchwalona polska Konstytucja. Pierwsza w Europie, a druga na świecie.
Konstytucja 3 maja była dziełem myśli polskiej, odpowiadającym potrzebom i możliwościom chwili. Pozostała ona przede wszystkim świadectwem, że Polacy znaleźli sami siły dla przezwyciężenia rozkładu państwa i zdobyli się na wytyczenie drogi, która spotkała się z uznaniem całej postępowej Europy.

I z tej właśnie okazji, specjalnie dla Was, drodzy licealiści, został przygotowany ten mini konkurs. Wystarczy tylko co nieco poczytać o obradach Sejmu Wielkiego i o uchwaleniu tej konstytucji.

Odpowiedzi przesyłajcie na adres : a.karpowicz@losulechow.pl do 09.maja.

DACIE RADĘ!!!   POWODZENIA :):)       PRZEWIDZIANE NAGRODY!!!

Opracowała
A.Karpowicz

    1.    Za czyjego panowania miały miejsce obrady Sejmu Wielkiego?
    2.    Podaj nazwiska marszałków sejmu: koronnego i litewskiego.
    3.    Wymień nazwy stronnictw politycznych w Sejmie.
    4.    O kim mowa: ksiądz, działacz polityczny i założyciel słynnej Kuźnicy?
    5.    Podczas I kadencji sejmu uchwalono nowe podatki. Która część społeczeństwa miała płacić podatek od dochodów?
    6.    Jak nazywało się uchwalone przez sejm nowe prawo dotyczące mieszczaństwa?
    7.    Wyjaśnij pojęcie: ustawa rządowa.
    8.    Jakie postanowienie wprowadziła Konstytucja 3 maja w sprawie następstwa tronu?
    9.    Kto miał dziedziczyć polski tron po śmierci Stanisława Augusta?
    10.    Wyjaśnij, na czym polegał trójpodział władzy w Konstytucji 3 maja?
    11.    Podaj jaką zasadę głosowania wprowadziła Konstytucja 3 maja?
    12.    Gdzie została uchwalona Konstytucja 3 maja?
    13.    Co zapowiadała Konstytucja w sprawie chłopów?
    14.    Podaj w jakich latach obradował Sejm Wielki?
    15.    Kto na obrazie J. Matejki „Konstytucja 3 Maja” trzyma w rękach tekst Konstytucji?« wstecz