Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21

Dodano: 2021-06-25 19:27:02

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21

25. czerwca 2021 r. zakończyliśmy bardzo trudny rok szkolny. Uroczystości podsumowujące  ten rok szkolny odbyły się w 3 turach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
Pani dyrektor, Beata Leśniak, podsumowując kończący się rok szkolny, zaznaczyła, że był to czas niezwykle trudny; wymagający rzetelnej pracy 
i odpowiedzialności całej społeczności szkolnej. Podkreśliła, że nauczyciele wymagali od uczniów dobrej organizacji dnia, zaangażowania i solidności, że byli bardzo blisko uczniowskich spraw i problemów. Pani dyrektor przekazała słowa uznania i podziękowania wszystkim nauczycielom i rodzicom. W przemówieniu nie zabrakło także najboleśniejszych wspomnień związanych z pożegnaniem nauczyciela informatyki, pana Romualda Cogiela.
Gratulacje i podziękowania nauczycielom i uczniom przekazał także pan wicestarosta Tadeusz Pająk, a ksiądz kanonik Andrzej Szkwarek pokreślił, że warto być prawym człowiekiem, na wzór patrona rotmistrza Witolda Pileckiego.
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Dziurman, oprócz gratulacji 
dla uczniów i podziękowań dla nauczycieli za trud przekazywanej wiedzy, dziękowała za stworzone warunki powrotu młodzieży do szkoły. Pokreśliła, że nauczyciele i pracownicy szkoły zorganizowali powrót uczniów po nauce zdalnej tak, aby młodzi ludzi czuli się na nowo w szkole dobrze i bezpiecznie, by na nowo polubili szkołę.   
W trakcie uroczystości wszystkim uczniom wyróżniającym się w nauce wręczono świadectwa z biało- czerwonym paskiem i nagrody książkowe. Nagrodzono aż 68 najlepszych uczniów szkoły. Poniżej publikujemy listy nagrodzonych uczniów.
Rada Pedagogiczna nagrodziła uczniów aktywnie działających 
w Samorządzie Szkolnym, w Wolontariacie, biorących udział w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych. Nagrody przyznano także za reprezentowanie szkoły w uroczystościach pozaszkolnych, 100% frekwencję czy za zaszczytne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Nagrody książkowe, bony do Empiku ufundowała Rada Rodziców.
I jeszcze fragment z przemówienia pani dyrektor: „To nie był jednak czas stracony, to był  inny wymiar pracy - jakże trudnej i odpowiedzialnej. Dziś kończymy ten rok szkolny z przekonaniem, że wszystko ma swój głęboki sens, że po zasłużonym wakacyjnym odpoczynku, powitamy rok szkolny dający możliwość twórczej i owocnej nauki w szkole.  
Zamykamy karty kroniki, aby od 1 września na nowo ją zapisywać. Dobrze 
i razem, twórczo i ciekawie. Życzę tego wszystkim z całego serca. 
Do zobaczenia 1 września.  « wstecz