LICEUM - szkoła lubuskich talentów!

Dodano: 2021-11-10 22:49:47

LICEUM - szkoła lubuskich talentów!


          Aż 9 uczniów szkoły we wtorek 09.11. br. odebrało dyplomy potwierdzające przyznanie prestiżowego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych w ramach programu stypendialnego realizowanego przez samorząd województwa lubuskiego „ Lubuskie talenty”.   
        Aby uzyskać stypendium ( 800 zł przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2021/22) należało spełnić bardzo wysokie wymagania; średnia na świadectwie co najmniej 5,3, średnia z przedmiotów kierunkowych co najmniej 5,33. Dodatkowo punktowano laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
      Uczniowie otrzymujący stypendium realizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego pod opieką dydaktyczną nauczyciela szkoły. Czekamy na kolejne osiągnięcia naszych stypendystów. Gratulujemy  sukcesów w nauce i otrzymanego stypendium. Gratulacje przekazujemy także Rodzicom nagrodzonych uczniów.
   

Lista nagrodzonych uczniów szkoły:

Kubik Weronika - IBP
Müller Piotr- IBP
Stefańczyk Agata - IH
Białobrzycka Emilia - IBP
Paron Klaudia - III HG
Gromiec Jan - III SP
Borzęcki Cezary - IBP
Wiese Norman - III SP
Karwowska Laura - III SG« wstecz