Uroczyste zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Dodano: 2022-06-24 12:04:39

Uroczyste zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


24.06.2022r. słońce od rana świeciło bardzo mocno. Wszyscy czuliśmy, że już na dobre rozgościło się lato i upragnione wakacje przed nami.  
Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęliśmy w cieniu drzewa, by jak najmniej odczuć nadchodzący upał. Szkolną uroczystość zaszczycili goście: pan Krzysztof Romankiewicz - Starosta Powiatu Zielonogórskiego, Mirosław Andrasiak – Członek  Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, Marta Dziurman – Przewodnicząca Rady Rodziców, Dowódcę 5 Lubuskiego Pułku Artylerii reprezentował 
mjr Zbigniew Płaczkiewicz. Gościliśmy także: majora  Grzegorza Hamziuka – Przedstawiciela Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze, ks. kanonika  Józefa Tomiaka – Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie,  ks. kanonika   Andrzeja Szkwarka – Proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie,  Dziekana Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu  Zielonogórskiego dr. hab. inżyniera Władysław Papacza, dr Inż. Izabelę Gabryelewicz – Pracownika Naukowego Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mijający rok szkolny podsumowała pani dyrektor, Beata Leśniak. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za trudny, ale obfitujący w sukcesy rok szkolny. Pokreśliła, że nasze liceum, po latach przerwy, ponownie znalazło  się w gronie  najlepszych szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego i otrzymało znak jakości – Brązowa Szkoła 2022. Na sukces szkoły złożyły się  wyniki egzaminów maturalnych i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Pani dyrektor przekazała wiele miłych informacji. Aż 35 uczniów zakończyło rok szkolny z wyróżnieniem. Oskar Eckert – uczeń z najwyższą średnią oraz finalista etapu centralnego olimpiady z wiedzy o społeczeństwie został kandydatem szkoły do stypendium naukowego Prezesa Rady Ministrów, a Dawid Grzybacz – uczeń odnoszący sukcesy na szczeblu centralnym z historii został wytypowany do stypendium Starosty Zielonogórskiego. Najwyższą średnią ocen w szkole  uzyskała klasa II A ( 4,36), na drugim miejscu uplasowała się klasa IBP ( 4,29), a trzecie miejsce zajęły klasy III HP, III SP ( 4,15).     
Zaproszeni goście życzyli uczniom i nauczycielom udanego odpoczynku i dziękowali za ogrom pracy i wspólnego działania. Niezwykłe słowa podsumowania roku szkolnego do gości i społeczności szkolnej skierował Oskar Eckert – najlepszy uczeń szkoły, finalista etapu centralnego olimpiady wiedzy o społeczeństwie. ( przemówienie w załączeniu).   
Najważniejszym punktem uroczystości zakończenia roku szkolnego było wręczenie nagród książkowych i świadectw z wyróżnieniem najlepszym uczniom szkoły. Sukces taki osiągnęło aż 35 uczniów liceum. ( lista w załączeniu). Nagrody książkowe wręczono także uczniom odnoszącym sukcesy w olimpiadach, a dyplomami uhonorowano wszystkich uczniów angażujących się w działania szkoły. ( lista w załączeniu).
Niezwykle miłym akcentem uroczystości było wręczenie upominku od młodzieży panu Marianowi Kaczmarkowi – długoletniemu konserwatorowi szkoły, który już w wakacje zasmakuje zasłużonej emerytury. Nagrodę statuetkę otrzymał także pan profesor Władysław Papacz, dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Symboliczną nagrodą dyrektor szkoły podziękowała panu Dziekanowi za współpracę i organizację zajęć dla uczniów szkoły.
W uroczystości nie zabrakło także akcentów ukraińskich, bowiem od pół roku w liceum funkcjonują 2 odziały przygotowawcze
dla uczniów z Ukrainy. Wszyscy ukraińscy uczniowie odebrali zaświadczenia o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Wielu z nich od września rozpocznie naukę w naszej szkole.    « wstecz