Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie

Dodano: 2022-09-18 18:47:55

Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
zaprasza do udziału w:

Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH"

Olimpiada organizowana jest z przedmiotów:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia z elementami geologii.

Skierowana jest do uczniów szkół średnich.

Każdy uczestnik może wziąć udział w Olimpiadzie z dowolnej liczby przedmiotów.

Olimpiada pozwoli uczniom podczas przygotowań do zawodów pogłębić wiedzę,

lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego oraz studiów,

sprawdzić opanowanie materiału.

Laureatom Olimpiady oferujemy:
zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów w AGH
i zapewniamy maksymalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego.

Rejestracja elektroniczna trwa do 19 października 2022 r. do godz. 21.00.

Zasady uczestnictwa w Olimpiadzie oraz szczegółowe informacje, znajdują się na stronie:

www.diament.agh.edu.pl

Zespół ds. Olimpiad Centrum Rekrutacji

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 « wstecz