DEBATA PATRIOTYCZNA

Dodano: 2018-04-06 22:41:49

DEBATA PATRIOTYCZNA

PROGRAM DEBATY

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Powitanie gości i uczestników debaty - dyrektor p. Beata Leśniak

2. Otwarcie debaty - Starosta Powiatu Zielonogórskiego p. Dariusz Wróblewxki

3. Wprowadzenie do idei debaty - dr hab. Bogumiła Burda.

4. Patriotyzm współczesny i dawny - różne przekazy dotyczące postaw patriotycznych:

  • recytacja wiersza o niepodległości (Wojciech Grzegorczyn z klasy IIIP),

  • patriotyzm w literaturze - wypowiedź przygotowana przez uczniów szkoły.

5. Debata z udziałem najmłodszych uczestników pod hasłem:
Od przedszkolaka do licealisty (na temat patriotyzmu dyskutują przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

6. Podsumowanie debaty uczniowskiej przez zespół ekspertów.

 

CZĘŚĆ DRUGA

1.  „Antyczny obywatel a współczesny patriota”- wykład mgr Joanny Marciniszyn z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2. Debata z udziałem zaproszonych gości. Planujemy zadać pytania:
  • W jaki sposób można budować patriotyzm codzienności?

  • Czy patriotyzm jest potrzebny współczesnym Polakom?

  • Czy czujecie się Państwo patriotami? W jaki sposób to okazujecie?

3. Omówienie wyników ankiet skierowanych do uczniów i ich rodziców.

4. Przedstawienie opracowanego przez zespół nauczycieli naszego Liceum, Kanonu Postaw Patriotycznych.

5.Podsumowanie debaty z udziałem zaproszonych gości przez zespół ekspertów.

 

 

 « wstecz