REKRUTACJA

Dodano: 2019-07-03 10:46:14

REKRUTACJA


Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 -
LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH do SZKOŁY - zostaną opublikowane
na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem szkoły -
04.LIPCA 2019 r.
o godz. 12.00.
UCZEŃ przyjęty do szkoły MUSI POTWIERDZIĆ PISEMNIE WOLĘ NAUKI  w szkole i dostarczyć ORYGINALNE DOKUMENTY.
Wszystkich formalności związanych
z przyjęciem do szkoły można dokonać
w pokoju nauczycielskim od 04.07.2019 r. od godziny 12.00« wstecz