Fundacja Niezapomniani organizuje w dniach 09.08.2019 - 18.08.2019 roku obóz szkoleniowy o profilu sportowo obronnym.

Dodano: 2019-07-25 11:58:47

Fundacja Niezapomniani organizuje w dniach 09.08.2019 - 18.08.2019 roku obóz szkoleniowy o profilu sportowo obronnym.

W ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja dziesięciodniowego obozu szkoleniowego o profilu sportowo obronnym dla uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (umowa Nr 69/2019/3300014825/335), Fundacja Niezapomniani organizuje w dniach 09.08.2019 - 18.08.2019 roku obóz szkoleniowy o profilu sportowo obronnym. Obóz zostanie zorganizowany na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM GROUP w Czerwonym Borze.

Uczestnikami obozu mogą być uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych oraz członkowie organizacji proobronnych. Udział w obozie jest bezpłatny. 

Zachęcamy gorąco do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Osoby chętne do uczestnictwa w obozie a spełniające powyższe kryteria powinny wypełnić dokumenty (w załączeniu):

1)    Formularz zgłoszenia udziału w obozie;

2)    Kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu;

3)    Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka - niepełnoletniego uczestnika obozu (dla osób niepełnoletnich),

oraz przesłać je na adres kontaktowy e-mail: obozy@niezapomniani.pl

Z uwagi na fakt, iż ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Numer telefonu kontaktowego: 22-760-85-68. Adres kontaktowy e-mail: obozy@niezapomniani.pl

 « wstecz