Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

2 września 2019 r.

 Zimowa przerwa świąteczna 

od  23 grudnia  do 31 grudnia 2019 r.

 Ferie zimowe: 

od 27 stycznia do 09 lutego 2020 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna 

od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r.

 Zakończenie zajęć w klasach programowo
 najwyższych:
 - w szkołach ponadgimnazjalnych. 

24 kwietnia 2020 r.

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
 - część pisemna 

 - część ustna
 - egzamin poprawkowy 

4 – 6 maja 2019 r. 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 – 3 stycznia 2020 r.

4 – 6 maja 2020 r. – dla uczniów kl. 1-2

12 czerwca 2020 r.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

26 czerwca 2020 r.

 Ferie letnie 

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.Terminy zakończenia 1 i 2 półrocza w roku szkolnym 2019/2020     
                  
03.01.2019 r. - ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze w klasach I, II, III
07.01.2020 r. - początek II półrocza w roku szkolnym 2019/2020
20.04.2020 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach III
19.06.2020 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach I, II

Miesiąc przed wyznaczonymi terminami wystawienia ocen nauczyciele zobowiązani są podać propozycje wszystkich ocen z przedmiotów i z zachowania.« wstecz