Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

                 3 września 2018 r. 

 Zimowa przerwa świąteczna 

 od  23 grudnia  do 31. grudnia 2018 r. 

 Ferie zimowe: 

 od 14 stycznia do 27 stycznia 2019 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna 

 od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. 

 Zakończenie zajęć w klasach programowo
 najwyższych:
 - w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 


 26 kwietnia 2019 r.

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
 - część pisemna 

 

 

 - część ustna
 

- egzamin poprawkowy 

maj 2019 r. - po ustaleniu harmonogramu dyrektora CKE

 


  

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

5 pażdziernika 2018 r.

2 listopada 2018 r.

2 maja 2018 r.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

21 czerwca 2019 r.

 Ferie letnie 

 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. 


Terminy zakończenia 1 i 2 półrocza w roku szkolnym 2018/2019    
                 
04.01.2018 r. - ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze w klasach I, II, III
07.01.2018 r. - początek II półrocza w roku szkolnym 2018/2019
16.04.2019 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach III
14.06.2019 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach I, II

Miesiąc przed wyznaczonymi terminami wystawienia ocen nauczyciele zobowiązani są podać propozycje wszystkich ocen z przedmiotów i z zachowania.« wstecz