Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września 2021 r.

 

 Zimowa przerwa świąteczna 

od  23 grudnia  do 31 grudnia 2021 r.

 

 Ferie zimowe: 

od 17 stycznia  do 30 stycznia  2022 r.

 

 Wiosenna przerwa świąteczna 

od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.

 

 Zakończenie zajęć w klasach programowo
 najwyższych:
 - w szkołach ponadgimnazjalnych. 

29 kwietnia 2022 r.

 

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
 - część pisemna 

 - część ustna
 - egzamin poprawkowy 

maj 2022 r. - po ustaleniu harmonogramu dyrektora CKE

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15 października 2021r.(piątek)

12 listopada 2021r.( piątek)

07 styczna 2022r.( piątek)

02 maja ( poniedziałek)

04,05,06 maja 2022r. ( środa, czwartek, piątek)

17 czerwca 2022r.(piątek)

 

 

 

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

24 czerwca 2022 r.

 

 Ferie letnie 

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.Terminy zakończenia I i II półrocza w roku szkolnym 2021/2022
03.01.2022 r. - ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze w klasach I, II, III
05.01.2022 r. - początek II półrocza w roku szkolnym 2021/2022
22.04.2022 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach III pg
15.06.2021 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach I, II, III pp

Miesiąc przed wyznaczonymi terminami wystawienia ocen nauczyciele zobowiązani są podać propozycje wszystkich ocen z przedmiotów i z zachowania.« wstecz