Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września 2022 r.

 Zimowa przerwa świąteczna 

od  23 grudnia  do 31 grudnia 2022 r.

 Ferie zimowe: 

od 30 stycznia  do 12.lutego  2023 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna 

od 06 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r.

 Zakończenie zajęć w klasach programowo
 najwyższych:
 - w szkołach ponadgimnazjalnych. 

28 kwietnia 2023 r.

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
 - część pisemna 

 - część ustna
 - egzamin poprawkowy 

maj 2023 r. - po ustaleniu harmonogramu dyrektora CKE

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 31 października 2022 r.

02 maja 2023 r.

04,05,08 maja ( dni wolne
dla uczniów)

09  czerwca 2023 r.

06.10. 2022 

 

 

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

23 czerwca 2023 r.

 Ferie letnie 

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Terminy zakończenia I i II półrocza w roku szkolnym 2022/2023
03.01.2023 r. - ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze w klasach I, II, III
04.01.2023 r. - początek II półrocza w roku szkolnym 2022/2023
19.04.2023 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach IV
15.06.2023 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach I, II, III

 

Miesiąc przed wyznaczonymi terminami wystawienia ocen
nauczyciele zobowiązani są podać propozycje wszystkich ocen z przedmiotów i z zachowania.« wstecz