Spotkania z rodzicami

Lp.

Data

Godzina

Tematyka/adresat

 

1.

08.09.2021

16.30

Spotkania ogólne dla rodziców uczniów klas I stacjonarne

 II, III online

 

2.

01.12.2021

16.30

Spotkania ogólne z wychowawcami klas
– propozycje ocen za I półrocze.

 

3.

12.01.2022

16.30

Spotkania ogólne dla rodziców uczniów klas I, II, III
– podsumowanie pracy w I półroczu.

 

4.

23.03.2022

16.30

Spotkania ogólne dla rodziców uczniów klas I, II i III
  propozycje ocen dla uczniów klas III po gimnazjum 

 

5.

18.05.2022

16.30

Spotkania ogólne

  propozycje ocen dla klas I i II.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ z RODZICAMI w roku szkolnym 2021/2022
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

DYREKCJA SZKOŁY, WYCHOWAWCY i NAUCZYCIELE są obecni podczas
SPOTKAŃ z RODZICAMI od 16.30 do 18.00
W tych dniach i godzinach pracuje także sekretariat szkoły.


 « wstecz