Spotkania z rodzicami

Lp.

Data

Godzina

Tematyka/adresat

 

1.

19.09.2018

16.30

Spotkania ogólne dla rodziców uczniów klas I, II, III

 

2.

24.10.2018

16.30

Spotkania indywidualne z wychowawcami klas.

 

3.

28.11.2018

16.30

Spotkania ogólne z wychowawcami klas – propozycje ocen za I półrocze.

 

4.

30.01.2019

16.30

Spotkania ogólne dla rodziców uczniów klas I, II, III  podsumowanie pracy w I półroczu.

 

5.

13.03.2019

16.30

Spotkania ogólne dla rodziców uczniów klas I, II i III
 propozycje ocen dla uczniów klas III. 

 

6.

15.05.2019

16.30

Spotkania ogólne

 propozycje ocen dla klas I i II.

 « wstecz