Historia Szkoły

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie zostało powołane zarządzeniem Ministra Oświaty dnia 24 sierpnia 1954 roku. Pierwszy rok pracy zaczynało 6 nauczycieli i 47 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły była Pani Franciszka Śniowska.

 

W roku 1964 dobudowano skrzydło szkoły i aulę.

 

Trzy lata później wykonano kapitalny remont pierwotnej części powstałej jeszcze przed II wojną światową. Wybudowano ją w latach 1927-1929. Mieściła się w niej szkoła żeńska (Mädchenschule).

 

Dnia 15 września 1967 roku szkoła otrzymała imię Feliksa Dzierżyńskiego i taki stan trwał do 1989 roku.

 

18 kwietnia 1979 roku Liceum Ogólnokształcące przekształcono w Zespół Szkół Ogólnokształcących.

 

Od początku 1991 roku Kurator Oświaty i Wychowania wyłączył z Zespołu Szkołę Podstawową i powołał Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie jako odrębną jednostkę organizacyjną.

Dnia 10 listopada 2015 roku Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie dołączyło do grona szkół noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

Dyrektorzy szkoły:


Franciszka Śniowska (wrzesień 1954- grudzień 1954)

Jan Dziedziczko (grudzień 1954- sierpień 1956)

Feliks Chojnacki (sierpień 1956- sierpień 1973)

Marian Majewski (sierpień 1973- sierpień 1985)

Teodor Kwaśnik (wrzesień 1985- grudzień 1990)

Krystyna Orwat (styczeń 1991- sierpień 2002)

Małgorzata Maj (wrzesień 2002- sierpień 2007)

Halina Szeląg (
wrzesień 2007- sierpień 2012)

 

Beata Henrykowska(wrzesień 2012-sierpień 2017)


Obecnie od września 2017  funkcję dyrektora sprawuje Beata Leśniak« wstecz