Lubuskie Talenty

Uczennica klasy 3sg Laura Karwowska realizując indywidualny plan rozwoju edukacyjnego
w ramach projektu Lubuskie Talenty przygotowała analizę matury z biologii na poziomie
rozszerzonym w roku szkolnym 2019/2020

 

Uczennica klasy 1 BP Emilia Białobrzycka realizując indywidual nny plan rozwoju edukacyjnego w ramach projektu Lubuskie Talenty przygotowała publikacje na temat stanu Kalifornia oraz prezentację na temat: " Literatura niemiecka w okresie romantyzmu"

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/290009204_771239437574628_2512033302710836462_n.pdf/romantyzm.pdf?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=6Gk91cp40LUAX8xWuGo&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AVI2etbJUtnikd-_ydP5C2tG-gUwqXk9GvlZfopPoLn3PA&oe=62D00A78&dl=1« wstecz