Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
zaprasza uczniów klas VIII szkól podstawowych do szkoły,
w której od zawsze staramy się widzieć
przede wszystkim ucznia i towarzyszymy mu w drodze do sukcesu.

 

NASZE LICEUM TO SZKOŁA PUBLICZNA i BEZPŁATNA.

 

Absolwentom szkół podstawowych proponujemy:

naukę na wysokim poziomie  i przygotowanie do egzaminu maturalnego w klasach:
HUMANISTYCZNEJ, BIOLOGICZNO- CHEMICZNEJ, POLITECHNICZNEJ.

 

W klasie humanistycznej przedmiotami wiodącymi są:  język polski, historia, język obcy (jezyk angielski lub język niemiecki). Uczniowie dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych po 2 klasie. Systematycznie uczestniczą w edukacji teatralnej, a także mają możliwość korzystania z przygotowanych dla nich zajęć pozalekcyjnych, w zależności od zainteresowań uczniów.

 

W klasie biologiczno - chemicznej przedmiotami wiodącymi są: biologia, chemia, jązyk obcy (język angielski lub język niemiecki). Uczniowie dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych po 2 klasie. Uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich z biologii i chemii, w olimpiadach biologicznych, ekologicznych, promujących zdrowy styl życia.

 

W klasie politechnicznej przedmiotami wiodącymi są: matematyka, fizyka, język obcy (język angielski lub język niemiecki). Uczniowie dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych po 2 klasie. W klasie politechnicznej uczniowie uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich z fizyki i matematyki, są zaangażowani w konkursy i olimpiady z przedmiotów ścisłych

 

Szkoła prowadzi eksperyment pedagogiczny „Świadomie wybieram". W ramach eksperymentu nauczyciele przygotowują uczniów do wyboru przedmiotów rozszerzonych, które uczeń naszego liceum realizuje dopiero od 3 klasy.
W klasie 1 i 2 uczeń realizuje przedmioty podstawowe.

Atutem szkoty jest indywidualne podejście do każdego ucznia, któremu towarzyszymy w drodze do sukcesu. Liceum prowadzi współpracę z wyższymi uczelniami.
W ramach porozumień prowadzone są zajęcia wykładowe i warsztatowe oraz laboratoria z fizyki, chemii, biologii, i matematyki. Szkoła prowadzi program Liga Mistrzów da najzdolniejszych uczniów. W ramach programu najlepsi uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli - mentorów, zdobywają dodatkowa wiedzę, przygotowują się do olimpiad przedmiotowych, egzaminów maturalnych z przedmiotów rozszerzonych. Nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) odbywa się w lektoratach językowych.

W szkole młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w różnych zadaniach. W szkole działa samorząd uczniowski, koło wolontariatu, uczniowie realizują projekt Szkoła Demokracji. Licealiści przygotowują debaty, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne.

Szkoła oferuje uczniom zajęcia pozalekcyjne, realizowane w ramach kół zainteresowań, w których młodzież rozwija swoje pasje i zamiłowanie (koło teatralne czy klub dyskusyjny Sokrates Café) Uczniowie uczestniczą w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego.

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, - sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną z salą lustrzaną.
W pobliżu sali sportowej znajduje się kompleks boisk i zewnętrzna siłownia oraz pływalnia. Zajęcia w szkole odbywają się jednozmianowo i wszystkie są bezpłatne

 

PODANIE ONLINE

 

 

 

 

 

 

 « wstecz