Szkoła partnerska

MIĘDZYNARODOWA WSPÓPRACA PARTNERSKA Z THE SIXTH FORM COLLEGE FARNBOROUGH, WIELKA BRYTANIA

 

Od roku 2004 Liceum Ogólnokształcące prowadzi bardzo aktywną współpracę z jedną z najlepszych szkół średnich w Wielkiej Brytanii, mianowicie The Sixth Form College Farnborough w Wielkiej Brytanii (http://www.farnborough.ac.uk). Jest to dwuletnia szkoła średnia przygotowująca młodzież brytyjską do podjęcia studiów lub kariery zawodowej. College położony jest w Gminie Rushmoor nieopodal Londynu. Do szkoły uczęszcza około 3200 uczniów, którzy wybierają minimum cztery podstawowe przedmioty z oferty około 60 przedmiotów. Ponadto brytyjscy uczniowie mogą uczęszczać na wszechstronne zajęcia dodatkowe od baletu po język migowy. O tym, że szkoła ma wyśmienitą opinię świadczą wyniki przeprowadzonych inspekcji oświatowych przez OFSTED (Urząd d/s Standardów w Edukacji), a wnioski można zawrzeć w kilku punktach:


- jest to jedna z najlepszych placówek oświatowych tego typu ( posiada prestiżowy tytuł the College    Beacon Status)

- 91% lekcji zostało ocenione jako celujące/bardzo dobre/dobre (61% średnia krajowa)

- wysoki procent uczniów zdających efektywnie końcowe egzaminy

- bardzo wysoki poziom nauczania i motywowania uczniów do nauki

- niezwykle wydajne kierowanie i zarządzanie szkołą i jej finansami

- regularne i systematyczne sprawdzanie postępów uczniów

- wysoka frekwencja i punktualność (niemal 100% w przypadku każdego ucznia)

- bardzo dobra baza lokalowa i szkoleniowa

- atrakcyjne i różnorodne zajęcia dodatkowe

- efektywne stosowanie technologii informatycznej w procesie nauczania

O tym co sądzą uczniowie o swojej szkole można dowiedzieć się w filmie promocyjnym na stronie szkoły: http://www.farnborough.ac.uk/College_Video

Wspólnie przeprowadzone projekty są przedstawione w Kalendarium Współpracy na naszej szkolnej stronie internetowej.

 

Kalendarium współpracy

 

 « wstecz