UROCZYSTE WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW W KLASIE III WOJSKOWEJ

 7 lutego w auli naszego Liceum odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ukończenia kursu przysposobienia wojskowego uczniom klasy III wojskowej. W uroczystości wzięli udział : zastępca dowódcy 5 pułku ppłk Janusz Tucki, kierownik sekcji wychowawczej mjr Jacek Wesołowski, oficer z 2 dywizjonu por. Damian Łój. Szkołę reprezentowała dyrektor pani Beata Leśniak, wychowawca klasy pan Ireneusz Maj i opiekun klas wojskowych pan Andrzej Zabłocki. Obecne były także pozostałe klasy wojskowe. Pani dyrektor na wstępie powitała wszystkich i pogratulowała uczniom ukończenia kursu, następnie uczniowie dokonali reminiscencji połączonej z videoprezentacją 3- letniego kursu. Pan pułkownik Tucki zabierając głos również pogratulował uczniom osiągnięć i zachęcał ich do służby w wojsku, a następnie wraz z panią dyrektor wręczył  certyfikaty a także pisma pochwalne szczególnie wyróżniającym się w trakcie szkolenia

Andrzej Zabłocki 
opiekun klas wojskowych w ramach szkolenia wojskowego.« wstecz