TERMINARZ SPOTKAŃ z RODZICAMI

Lp.

Data

Godzina

Tematyka/adresat

 

1.

21..09.2022

16.30

Spotkania ogólne 

 organizacja roku szkolnego 2022/2023

 

2.

07.12.2022

16.30

Spotkania ogólne z wychowawcami klas
 propozycje ocen za I półrocze.

 

3.

18.01.2023

16.30

Spotkania ogólne dla rodziców uczniów wszystkich klas 
 podsumowanie pracy w I półroczu.

 

4.

22.03.2023

16.30

Spotkania ogólne dla rodziców uczniów  wszystkich klas
  propozycje ocen dla uczniów klas IV

 

5.

17.05.2023

16.30

Spotkania ogólne

  propozycje ocen dla klas I, II i III

 

 

DYREKCJA SZKOŁY, WYCHOWAWCY i NAUCZYCIELE są obecni
podczas SPOTKAŃ z RODZICAMI od 16.30 do 18.00
W tych dniach i godzinach pracuje także sekretariat szkoły.


 « wstecz