LIGA MISTRZÓW

GENIUSZE SĄ WŚRÓD NAS

„Nieustannie rozwijamy i pogłębiamy swoją wiedzę i umiejętności.”

Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, iż od września 2018 r. rusza w naszej szkole wyjątkowy program dla młodzieży uzdolnionej pt. LIGA MISTRZÓW.

Program jest skierowany przede wszystkim do ambitnej i zdolnej młodzieży, która chce w sposób zasadniczy i gruntowny poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, tak aby sprostać wyzwaniom dynamicznie rozwijającej się nowoczesnej nauki oraz uzyskiwać wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W skład programu wchodzą następujące koła naukowe:
Poliglotów,
Humanistyczne,
Przyrodnicze,
Matematyczne.

Przyświeca nam dziesięć podstawowych celów:

Praca z uczniem uzdolnionym w dziedzinach: humanistycznej, matematycznej, lingwistycznej oraz przyrodniczej.
Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Opracowanie zasad i wdrożenie procedury indywidualnego toku nauczania w Liceum Ogólnokształcącym.
Przygotowanie ucznia do sprostania wymaganiom nowoczesnego społeczeństwa poprzez przełamywanie schematycznego myślenia oraz zachęcanie do stosowania nowatorskich i twórczych rozwiązań problemów.
Zastosowanie poznanej wiedzy w sensie praktycznym poprzez tworzenie prac badawczych, artykułów naukowych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Nawiązywanie kontaktów z wyższymi uczelniami.
Nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami średnimi, w tym zagranicznymi.
Motywowanie uczniów do samokształcenia i rozwoju oraz propagowanie postaw kreatywnych w środowisku uczniowskim.
Inspirowanie i rozbudzanie pasji do zdobywania gruntownej i wszechstronnej wiedzy.
Zachęcanie do ewaluacji i refleksji nad swoimi działaniami.

Wyznaczone cele będą realizowane poprzez systematyczny udział w cotygodniowych zajęciach indywidualnych i grupowych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez wyższe uczelnie.

Szkoła zapewnia uczestnikom LIGII MISTRZÓW:
Trening motywacji.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Inspirujące zajęcia rozwijające uzdolnienia i pasje.
Propozycje ciekawych wyjazdów i spotkań.
Wykłady oraz warsztaty uniwersyteckie.
Opieka nauczycieli – indywidualny mentoring, planowanie kariery, motywacja, konsultacje do pracy naukowej.
Możliwość uzyskania zgody na indywidualny tok nauczania.

Wykorzystaj swoją szansę i dołącz do programu!

Autorzy i koordynatorzy programu
Beata Leśniak  i Beata Kouhan
« wstecz