Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 

IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W SULECHOWIE

 

NASZE KLASY

KLASA HUMANISTYCZNA
Z grupami: artystyczną, dziennikarską, pedagogiczno - psychologiczną, językową, prawniczą. Przedmioty rozszerzane:język polski, historia lub język obcy.
Realizacja części zajęć we współpracy z uczelniami wyższymi


KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzane: biologia, chemia, fizyka. Realizacja części zajęć rozszerzonych odbywa się na wyższych uczelniach w postaci zajęć laboratoryjnych lub warsztatów.
Przedmiot dodatkowy - ratownictwo przedmedyczne

 

KLASA POLITECHNICZNA
Przedmioty rozszerzane: matematyka, fizyka, informatyka. Kierunek dla kandydatów na studia politechniczne 
i uniwersyteckie.
Oferujemy wykłady z matematyki i fizyki, zajęcia laboratoryjne z fizyki na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz wycieczki dydaktyczne
do Centrum Energetyki Odnawialnej
w Sulechowie.


KLASA WOJSKOWA
Realizacja programu „Edukacja wojskowa”
Współpraca z 5.Lubuskim Pułkiem Artylerii.  Zajęcia teoretyczne, praktyczne, zawody obronne, strzeleckie, dodatkowe zajęcia
z pływania, kursy walki wręcz.
Na realizację zajęć przeznaczono dotację rządową
MON  i środki finansowe Powiatu Zielonogórskiego.
Przedmioty ogólne rozszerzane: geografia
lub wiedza o społeczeństwie.

 

W klasie pierwszej uczniowie realizują przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym. Jeden wybrany język obcy realizowany jest na poziomie rozszerzonym, drugi - na poziomie podstawowym.Istnieje możliwość uczenia się obu języków obcych na poziomie rozszerzonym. Od klasy drugiej uczeń podejmuje naukę wybranych przez siebie przedmiotów rozszerzonych.
Dodatkowo oferujemy zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego
na poziomie rozszerzonym.

 

Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowania

Język polski
Język obcy
Matematyka

DODATKOWO W KLASACH:
politechnicznej - fizyka lub matematyka
biologiczno - chemicznej - biologia 
lub chemia
humanistycznej - historia lub wiedza 
o społeczeństwie
wojskowej - geografia lub historia

 


Dokładnych informacji o warunkach przyjęcia oraz nauki udziela:

Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, ul. Licealna 10

tel. 68 385 26 19; fax 68 476 5352

 e-mail: losulechow@wp.pl

www.losulechow.pl« wstecz