Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W SULECHOWIE

 

NASZE KLASY

KLASA HUMANISTYCZNA

Z grupami: dziennikarską, pedagogiczno - psychologiczną, językową, prawniczą, filozoficzną. Preferowane przedmioty rozszerzane: język polski, historia lub język obcy.
Realizacja części zajęć we współpracy z uczelniami wyższymi.KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Preferowane przedmioty rozszerzane: biologia, chemia, fizyka. Realizacja części zajęć rozszerzonych odbywa się na wyższych uczelniach w postaci zajęć laboratoryjnych lub warsztatów.
Przedmiot dodatkowy - ratownictwo przedmedyczne.

 

 

KLASA POLITECHNICZNA

Preferowane przedmioty rozszerzane: matematyka, fizyka, informatyka. Profil dla kandydatów
na studia o kierunkach ścisłych. 

Oferujemy wykłady z matematyki i fizyki, zajęcia laboratoryjne z fizyki na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz wycieczki dydaktyczne do Centrum Energetyki Odnawialnej
w Sulechowie.

 

 

KLASA WOJSKOWA

Realizacja programu „Edukacja wojskowa”
Współpraca z 5. Lubuskim Pułkiem Artylerii.  Zajęcia teoretyczne, praktyczne, zawody obronne, strzeleckie, kursy walki wręcz.
Na realizację zajęć przeznaczono dotację rządową
MON  i środki finansowe Powiatu Zielonogórskiego.
Preferowane przedmioty rozszerzane: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

Uczeń będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do realizacji zajęć z edukacji wojskowej (tj. ćwiczeń fizycznych w pełnym zakresie).

 

KLASA SPORTOWA – PIŁKA SIATKOWA

Preferowane przedmioty rozszerzane: biologia, geografia. Profil dla kandydatów na studia
o kierunkach np. wychowania fizycznego, fizjoterapii. 

Oferujemy 12 godzin zajęć wychowania fizycznego, w różnych formach, we współpracy z SOS
w Sulechowie.

Uczeń będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do realizacji zajęć wychowania fizycznego w pełnym zakresie.

 

Uczniowie realizują przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jeden wybrany język obcy realizowany jest na poziomie rozszerzonym (do wyboru angielski, niemiecki), drugi – na poziomie podstawowym (do wyboru angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo oferujemy zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno – wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego.


 

PRZEDMIOTY WSKAZANE PRZEZ SZKOŁĘ DO PUNKTOWANIA PRZY REKRUTACJI:

  • język polski
  • język obcy
  • matematyka

 

DODATKOWO W KLASACH:

 

  • Politechnicznej - fizyka 
  • Biologicznej - chemicznej - biologia lub chemia
  • Humanistycznej - historia lub wiedza o społeczeństwie
  • Wojskowej - geografia lub historia
  • Sportowej - biologia lub geografia

 

 

Dokładnych informacji o warunkach przyjęcia oraz nauki udziela:

Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie,
ul. Licealna 10

tel. 68 385 26 19; fax 68 476 5352

e-mail: sekretariat@losulechow.pl

www.losulechow.pl

 

 « wstecz