Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
zaprasza uczniów klas VIII szkól podstawowych do szkoły,
w której od zawsze staramy się widzieć
przede wszystkim ucznia i towarzyszymy mu w drodze do sukcesu.

 

NASZE LICEUM TO SZKOŁA PUBLICZNA i BEZPŁATNA.

 

Absolwentom szkół podstawowych proponujemy:

naukę na wysokim poziomie  i przygotowanie do egzaminu maturalnego w klasach:
HUMANISTYCZNEJ, POLITECHNICZNEJ,BIOLOGICZNO- CHEMICZNEJ, WOJSKOWEJ, SPORTOWEJ.

 

KLASA HUMANISTYCZNA – uczniowie realizują wszystkie przedmioty podstawowe,

a także mogą wybrać 2 lub 3 przedmioty rozszerzone;

JĘZYK POLSKI, HISTORIĘ, WIEDZĘ o SPOŁECZEŃSTWIE .

Nauczamy 2 języków obcych; pierwszy  jako wiodący ( angielski lub niemiecki),

drugi jako podstawowy ( angielski, niemiecki lub francuski).

To uczeń dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. 
W klasie humanistycznej uczeń może rozwijać pasje teatralne, filozoficzne, językowe.

 

KLASA POLITECHNICZNA -  uczniowie realizują wszystkie przedmioty podstawowe,

a także mogą wybrać 2 lub 3 przedmioty rozszerzone;

MATEMATYKĘ, INFORMATYKĘ, FIZYKĘ .

Nauczamy 2 języków obcych; pierwszy  jako wiodący ( angielski lub niemiecki),

drugi jako podstawowy (angielski, niemiecki lub francuski).

To uczeń dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. 

 

W klasie POLITECHNICZNEJ uczeń może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach na wyższych uczelniach.

 

KLASA BIOLOGICZNO- CHEMICZNA -  uczniowie realizują wszystkie przedmioty podstawowe,

a także mogą wybrać 2 lub 3 przedmioty rozszerzone;

BIOLOGIĘ, CHEMIĘ, FIZYKĘ.

Nauczamy 2 języków obcych; pierwszy  jako wiodący ( angielski lub niemiecki),

drugi jako podstawowy ( angielski, niemiecki lub francuski).

To uczeń dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. 

W klasie biologiczno – chemicznej  uczeń może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach na wyższych uczelniach, w warsztatach i wykładach z biologii, chemii, fizyki.


KLASA WOJSKOWA - uczniowie realizują wszystkie przedmioty podstawowe,

a także mogą wybrać 2 lub 3 przedmioty rozszerzone

GEOGRAFIĘ, BIOLOGIĘ
Nauczamy 2 języków obcych; pierwszy  jako wiodący ( angielski lub niemiecki),

drugi jako podstawowy (angielski, niemiecki lub francuski).

To uczeń dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. 
Liceum prowadzi szkolenie wojskowe we współpracy z 5. Lubuskim pułkiem artylerii.

W ramach prowadzonego szkolenia młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną,

wyjeżdża na zawody obronne, strzeleckie, uczestniczy w zajęciach z musztry.

Dbamy także o kondycję sportową,

odwiedzamy miejsca pamięci i ważnych wydarzeń historycznych i narodowych.


KLASA SPORTOWA - uczniowie realizują wszystkie przedmioty podstawowe,

a także mogą wybrać 2 lub 3 przedmioty rozszerzone

GEOGRAFIĘ, BIOLOGIĘ
Nauczamy 2 języków obcych; pierwszy jako wiodący ( angielski lub niemiecki),

drugi jako podstawowy (angielski, niemiecki lub francuski).

To uczeń dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. 

Specjalność piłka siatkowa, piłka nożna (do wyboru przez ucznia)
 -

 

 


 

 

 « wstecz