Rekrutacja

 

 


Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
zaprasza uczniów klas VIII szkól podstawowych do  szkoły,
w której od zawsze staramy się widzieć
przede wszystkim ucznia i towarzyszymy mu w drodze do sukcesu.

NASZE LICEUM TO SZKOŁA PUBLICZNA i BEZPŁATNA.

Absolwentom szkół podstawowych proponujemy:
naukę na wysokim poziomie  i przygotowanie do egzaminu maturalnego w klasach: HUMANISTYCZNEJ, POLITECHNICZNEJ,
BIOLOGICZNO- CHEMICZNEJ.

KLASA HUMANISTYCZNA – uczniowie realizują wszystkie przedmioty podstawowe,
a także mogą wybrać 2 lub 3 przedmioty rozszerzone;
JĘZYK POLSKI, HISTORIĘ, WIEDZĘ o SPOŁECZEŃSTWIE .
Nauczamy 2 języków obcych; pierwszy  jako wiodący ( angielski lub niemiecki),
drugi jako podstawowy ( angielski, niemiecki lub francuski).
To uczeń dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. 
W klasie humanistycznej uczeń może rozwijać pasje teatralne, filozoficzne, językowe.


KLASA POLITECHNICZNA-  uczniowie realizują wszystkie przedmioty podstawowe,
a także mogą wybrać 2 lub 3 przedmioty rozszerzone; MATEMATYKĘ, INFORMATYKĘ, FIZYKĘ .
Nauczamy 2 języków obcych; pierwszy  jako wiodący ( angielski lub niemiecki),
drugi jako podstawowy
(angielski, niemiecki lub francuski).
To uczeń dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. 
W klasie POLITECHNICZNEJ uczeń może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach na wyższych uczelniach.


KLASA BIOLOGICZNO- CHEMICZNA -  uczniowie realizują wszystkie przedmioty podstawowe,
a także mogą wybrać 2 lub 3 przedmioty rozszerzone; BIOLOGIĘ, CHEMIĘ, FIZYKĘ.
Nauczamy 2 języków obcych; pierwszy  jako wiodący ( angielski lub niemiecki),
drugi jako podstawowy ( angielski, niemiecki lub francuski).
To uczeń dokonuje wyboru przedmiotów rozszerzonych i języków obcych. 
W klasie biologiczno – chemicznej  uczeń może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach
na wyższych uczelniach, w warsztatach i wykładach z biologii, chemii, fizyki.

 

 

 « wstecz