Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W SULECHOWIE

 

 

Od 1. września 2017 naukę można rozpocząć w:

 

K L A S I E   E U R O P E J S K O – J Ę Z Y K O W A

 

Proponowanymi przedmiotami wiodącymi w tej klasie są:

- język polski

- historia

- język obcy: j. angielski lub j. niemiecki (istnieje możliwość wyboru obu języków na poziomie rozszerzonym)

Przedmioty uzupełniające obowiązkowe:

- historia i społeczeństwo, jeśli nie wybierasz historii na poziomie rozszerzonym

lub

- przyroda, jeśli nie wybierasz geografii, chemii, biologii bądź fizyki na poziomie rozszerzonym

 

W TEJ KLASIE BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ DODATKOWO PODSTAW PRAWA I PODSTAW DZIENNIKARSTWA.

 

K L A S I E    S P O R T O W E J  – P I Ł K A   S I A T K O W A

 

Proponowanymi przedmiotami wiodącymi w tej klasie są:

- geografia

- biologia

- język obcy: j. angielski lub j. niemiecki

Przedmioty uzupełniające obowiązkowe:

- historia i społeczeństwo, jeśli nie wybierasz historii na poziomie rozszerzonym

lub

- przyroda, jeśli nie wybierasz geografii, chemii, biologii bądź fizyki na poziomie rozszerzonym

 

UCZENNICE TEJ KLASY BIORĄ UDZIAŁ W SZKOLENIU SPORTOWYM WEDŁUG PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEGO SIATKARSKICH OŚRODKÓW SZKOLNYCH.

 

K L A S I E    P O L I T E C H N I C Z N E J

 

Proponowanymi przedmiotami wiodącymi w tej klasie są:

- matematyka

- fizyka

- informatyka

- język obcy: j. angielski lub j. niemiecki

Przedmioty uzupełniające obowiązkowe:

- historia i społeczeństwo, jeśli nie wybierasz historii na poziomie rozszerzonym

lub

- przyroda, jeśli nie wybierasz geografii, chemii, biologii bądź fizyki na poziomie rozszerzonym

 

K L A S I E   W O J S K O W E J

 

Proponowanymi przedmiotami wiodącymi w tej klasie są:

- geografia

- wiedza o społeczeństwie

- język obcy: j. angielski lub j. niemiecki

Przedmioty uzupełniające obowiązkowe:

- historia i społeczeństwo, jeśli nie wybierasz historii na poziomie rozszerzonym

lub

- przyroda, jeśli nie wybierasz geografii, chemii, biologii bądź fizyki na poziomie rozszerzonym

 

 

 

DODATKOWO UCZNIOWIE MAJĄ ZAJĘCIA Z PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO
NA TERENIE 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII W SULECHOWIE.

 

K L A S I E   M E D Y C Z N O - P R Z Y R O D N I C Z E J

 

Proponowanymi przedmiotami wiodącymi w tej klasie są:

- biologia

- chemia

- język obcy: j. angielski lub j. niemiecki

Przedmioty uzupełniające obowiązkowe:

- historia i społeczeństwo, jeśli nie wybierasz historii na poziomie rozszerzonym

lub

- przyroda, jeśli nie wybierasz geografii, chemii, biologii bądź fizyki na poziomie rozszerzonym

 

DODATKOWO UCZNIOWIE MAJĄ ZAJĘCIA Z RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO.

 

Dokładnych informacji o warunkach przyjęcia oraz nauki udziela:

Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, ul. Licealna 10

tel. 68 385 26 19; fax 68 476 5352

 e-mail: losulechow@wp.pl

www.losulechow.pl

 

 

Ważne dokumenty:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Podanie do szkoły /do wydruku/

 

 

 

 « wstecz