Uroczysta inauguracja szkolnego programu dla młodzieży uzdolnionej LIGA MISTRZÓW

Już niedługo, 1 października o godzinie 13.00 odbędzie się uroczysta inauguracja szkolnego programu dla młodzieży uzdolnionej LIGA MISTRZÓW. 

 

Główne cele programu obejmują:

 • Pracę z uczniem uzdolnionym w dziedzinach: humanistycznej, matematycznej, lingwistycznej oraz przyrodniczej.
 • Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
 • Opracowanie zasad i wdrożenie procedury indywidualnego toku nauczania w Liceum Ogólnokształcącym.
 • Przygotowanie ucznia do sprostania wymaganiom nowoczesnego społeczeństwa poprzez przełamywanie schematycznego myślenia oraz zachęcanie do stosowania nowatorskich i twórczych rozwiązań problemów.
 • Zastosowanie poznanej wiedzy w sensie praktycznym poprzez tworzenie prac badawczych, artykułów naukowych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Nawiązywanie kontaktów z wyższymi uczelniami.
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami średnimi, w tym zagranicznymi.
 • Motywowanie uczniów do samokształcenia i rozwoju oraz propagowanie postaw kreatywnych w środowisku uczniowskim.
 • Inspirowanie i rozbudzanie pasji do zdobywania gruntownej i wszechstronnej wiedzy.
 • Zachęcanie do ewaluacji i refleksji nad swoimi działaniami.

Program uroczystości obejmuje m.in.:

 • Wykład plenarny Honorowego Patrona Projektu, wybitnego działacza społecznego do spraw edukacji w Wielkiej Brytanii, dr Johna Guya, który przybędzie specjalnie na naszą uroczystość z Oksfordu w Wielkiej Brytanii. 
 • Panel dyskusyjny pod nazwą „Droga do Sukcesu”, w którym siedmiu naukowców z tytułem doktorskim będzie prowadzić rozważania na temat m.in. Jak pracować ma młody człowiek, aby osiągnąć sukces naukowy?
 • Rozdanie indeksów uczniom zakwalifikowanym do projektu.

 

Jesteśmy ogromnie dumni z naszej młodzieży, która poświęca swój wolny czas na nieustanne rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności.

Autorzy projektu: Beata Leśniak oraz Beata Kouhan« wstecz