Dr John Guy OBE – gość honorowy inauguracji LIGI MISTRZÓW

Czujemy się dumni I zaszczyceni z wizyty gościa honorowego dr Johna Guy’a w naszej szkole z okazji inauguracji szkolnego programu dla młodzieży uzdolnionej LIGA MISTRZÓW. Wszystkim naszym uczniom oraz ich rodzicom chcielibyśmy przybliżyć biografię tego wybitnego działacza społecznego w dziedzinie edukacji, gdyż może on stanowić wzór i inspirację do działań. 

 

Dr John Guy jest Międzynarodowym Konsultantem do Spraw Edukacji i przez kilka lat był również Starszym Doradcą do spraw Edukacji na rzecz Cambridge International Examinations. We wrześniu 2010 przeszedł na emeryturę po 25 latach pracy jako dyrektor dwóch szkół ponadgimnazjalnych typu the sixth form college.  Z tego 18 lat przepracował jako Dyrektor Farnborough Sixth Form College – największej tego typu szkoły ponadgimnazjalnej w Zjednoczonym Królestwie (3250 uczniów w wieku 16-19 lat). Należy nadmienić, iż ten College został bardzo wysoko oceniony przez Głównego Inspektora do spraw Szkolnictwa, który uznał poziom nauczania oraz uzyskiwane wyniki egzaminów jako najlepsze w kraju. Poprzednio p. dr Guy był Dyrektorem St Philip’s RC Sixth Form College w Birmingham oraz nauczał chemii w różnego typu szkołach w Zjednoczonym Królestwie.

 

Jeśli chodzi o jego karierę naukową, Pan Guy studiował chemię na Uniwersytecie w Birmingham, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 1971r. Następnie podjął badania nad krystalografią rentgenowską i studia doktoranckie na Uniwersytecie Cambridge oraz został doktorantem na Collegu Św. Edmunda. 

 

Wśród wielu zaszczytnych funkcji jakie pełnił należy zaliczyć to, że do 2010 r. był Dyrektorem Administracyjnym na Uniwersytecie Cambridge i członkiem Zarządu OCR (ogólnokrajowa komisja egzaminacyjna), gdzie sprawował funkcję Przewodniczącego National Qualifications Committee for the Examination Board.

 

Ponadto był również członkiem Rządowej Grupy Roboczej do spraw Reformy Kształcenia działającej z inicjatywy Sir Mike’a Tomlinsona, która zajmowała się przygotowywaniem reform dla grupy wiekowej: 14-19 lat. Dr Guy był tu Przewodniczącym Podgrupy do Spraw Oceniania. Nasz gość honorowy działał też w wielu Ministerialnych Grupach Doradczych, doradzając siedmiu Sekretarzom Stanu i wygłaszając przemówienia w wielu krajach świata.

 

W roku 2001, Dr Guy otrzymał prestiżową nagrodę Order Imperium Brytyjskiego (OBE) z rąk Królowej Elżbiety II za swoją pracę na rzecz edukacji.

 

Do niedawna, w latach (2013-2017) dr Guy był Dyrektorem Oxford Brookes University oraz kierował Komisją do spraw Zdrowia w hrabstwie Surrey. 

 

Aktualnie dr Guy jest członkiem Zarządu CAFOD,  Katolickiej Agencji do Spraw Rozwoju Krajów Zamorskich, w związku z tym w październiku wybiera się do Sierra Leone i Liberii, aby nadzorować projekty CAFOD  w tych rozwijających się krajach. « wstecz